Czy pustka ma swoją wartość? Recenzja „Nie ma” Mariusza Szczygła.

Niezwykle ważnym problemem dla polskiej literatury są tematy takie jak śmierć i  odchodzenie. Co ma na to wpływ? Osobiście żywię przekonanie, że przyczyną takiego stanu rzeczy są doświadczenia czytelników, każdemu z nas bowiem przyszło się zmagać z  jakąś stratą, po której trudno było nam wrócić do równowagi. Wszyscy, bez wyjątku, znaleźć możemy w sobie bolesne […]